21 Styczeń imieniny obchodzi: Agnieszka, Inez, Jarosław      
 

Urobek na medal

40 osobowa grupa hutników 20 listopada br. z inicjatywy Koła Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych przy HMG odwiedziła Zakłady Wzbogacania Rud w Polkowicach. Celem wizyty było zapoznanie się z procesem wzbogacania rud wydobywanych w oddziałach górniczych. Uczestnikami byli branżowi specjaliści z kadry kierowniczej huty a zarazem członkowie koła SITMN. Spójność planów inwestycyjnych HMG i ZWR w zakresie hydrotransportu i wzbogacania żużli była dodatkową motywacją dla organizacji tej wizyty.

Grupa hutników przeszła przez zakład, aby zobaczyć poszczególne procesy przeróbki rud miedzi obejmujące: przesiewanie i kruszenie, mielenie i klasyfikację, flotację, zagęszczanie oraz filtrację i suszenie.

Zakłady Wzbogacania Rud spełniają szczególną rolę w ciągu technologicznym przetwarzania rud miedzi. Podstawowym ich zadaniem jest maksymalizacja uzysków metali i produkcja koncentratów o parametrach jakościowych wymaganych przez huty, przy możliwie najniższych kosztach.

Do Oddziału ZWR kieruje się całość urobku wydobytego w kopalniach KGHM, zawierającego średnio około 2% metalu. Ruda poddana jest wzbogacaniu, w wyniku którego otrzymuje się koncentrat o zawartości miedzi umożliwiającej jego przetwarzanie metalurgiczne. Pozostała część urobku, o znikomej ilości metalu, stanowi odpad deponowany na składowisku Żelazny Most. Zastosowana w O/ZWR technika i technologia pozwala na skuteczny odzysk miedzi, srebra oraz innych pierwiastków wydobywanego urobku - powszechnie uważanego za trudno wzbogacany. Świadczą o tym wysokie uzyski tych metali (do 90%) oraz wysoka zawartość Cu w koncentratach (do 30%). Zdolności przerobowe ZWR -ów wynoszą około 32 mln Mg urobku w skali roku. Od początku istnienia Oddział ten przerobił około 820 mln Mg urobku, z którego wyprodukowano 55 mln Mg koncentratu zawierającego około 12 mln Mg miedzi.

Uczestnicy wycieczki serdecznie dziękują Witoldowi Pawlosowi (Gł. Inż. ds. Rozwoju), Anecie Zagórskiej - Kot (nadsztygarowi ds. produkcji) oraz Radosławowi Pilutowi (Gł. Spec. ds. Rozwoju) za oprowadzenie po zakładzie.

Galeria zdjęć
 
 

© Marzena Cieślak-Miasojed