21 Styczeń imieniny obchodzi: Agnieszka, Inez, Jarosław      
 

Wizyta w ZG "Polkowice-Sieroszowice"

We wtorek 28 kwietnia 2009 roku odbyła się wizyta członków Koła SITMN przy Hucie Miedzi Głogów w Zakładach Górniczych "Polkowice - Sieroszowice".
Wizyta była odpowiedzią na zaproszenie członków Koła SITG przy Oddziale Zakłady Górnicze "Polkowice - Sieroszowice" i miała na celu przedstawienie środowiska, charakteru pracy górniczej oraz zacieśnienie współpracy pomiędzy stowarzyszeniami. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele kadry kierowniczej huty oraz aktywni członkowie naszego koła.
Pierwszym punktem wycieczki było przeszkolenie z zakresu bezpieczeństwa w Kopalnianej Stacji Ratownictwa Górniczego, szkolenie poprowadził p. Ireneusz Dachtera dwukrotny Mistrz Świata wśród mechaników sprzętu ratowniczego. Następnie windą zjechaliśmy na głębokość 1000 m do szybu SW-1, gdzie zastępca kierownika Oddziału G-55 p. Mirosław Zawadzki sprawnie oprowadził nas po wyrobiskach solnych oraz zapoznał z pracą górniczą w wyrobiskach podziemnych soli. Został przedstawiony także cały proces wydobycia soli.
Wyrobiska w pokładzie soli drążone są przy pomocy kombajnu chodnikowego AM-85s firmy Alpine Miner. Urabianie odbywa się metodą suchą. Powstający podczas urabiania pył solny odprowadzany jest z przodka przy pomocy wentylacji ssącej. Całość pyłu wychwytywana jest przy użyciu odpylaczy suchych typu HBKM 1/600 firmy Hölter. Kształt drążonych wyrobisk oraz odległość między przekopami określono w oparciu o pracę OBR "Chemkop" Kraków pt. "Analiza kształtu przekrojów bliźniaczych drążonych w soli z uwzględnieniem reologii". Ich przekrój wynika z parametrów technicznych kombajnu. Do prac związanych z "odświeżaniem" przekrojów wyrobisk wykorzystywany jest ponadto starszy kombajn - AM-100. W wyrobiskach wykonanych w poprzednich latach, których przekrój uległ znacznemu zmniejszeniu wykonywane jest ponowne urabianie, generalnie stropu i ociosów dla uzyskania odpowiedniego przekroju wyrobiska, jak i usunięcia odspajających się i stwarzających zagrożenie warstw stropowych. Odspajanie występuje szczególnie w rejonach o skomplikowanej tektonice. Wykonanie ponownego obrobienia obrysu wyrobiska jest bardzo wskazane. Górotwór pracuje szczególnie intensywnie w pierwszym okresie po wykonaniu wyłomu. Następnie zaciskanie ulega spowolnieniu. Po urobieniu i wyciągnięciu soli na powierzchnię podawana jest ona taśmociągami do miejsca załadunku na wagony i samochody. Sprzedaż soli przebiega z największym nasileniem w okresach jesienno-zimowych a najniższym w okresach wiosenno-letnich.
Po wyjeździe na powierzchnię zapoznano nas z mapami wyrobisk i ogólną problematyką oddziału, o kopalni opowiadał także obecny na zakończeniu wizyty Główny Inżynier Górniczy Jan Kobziński. Składamy serdeczne podziękowania za zaproszenie i gościnę Wiceprezesowi Zarządu Koła SITG O/ZG Polkowice - Sieroszowice Henrykowi Muzyce oraz zastępcy kierownika robót górniczych GG-5 Waldemarowi Konarskiemu, odpowiedzialnemu za wizytę.

Galeria zdjęć
 
 

© Marzena Cieślak-Miasojed