21 Styczeń imieniny obchodzi: Agnieszka, Inez, Jarosław      
 

SITMN po wyborach

W dniu 21 lutego 2013 r. w sali konferencyjnej Huty Miedzi Głogów odbyło się III Walne Zebranie Koła SITMN, w którym uczestniczyło liczne grono naszych członków. Po wysłuchaniu sprawozdania prezesa, skarbnika i Komisji Rewizyjnej dokonano podsumowania pracy Zarządu Koła udzielając mu absolutorium. W wyniku przeprowadzonych wyborów nowy Zarząd będzie w najbliższej czteroletniej kadencji pracował w jedenastoosobowym składzie pod przewodnictwem kol. Zbigniewa Gostyńskiego. Wybrano również Komisję Rewizyjną i delegatów na Zjazd Główny.
Natomiast w dniach 12 - 13 kwietnia 2013 r. odbył się w Ustroniu III Walny Zjazd Delegatów SITMN, w którym uczestniczyli przedstawiciele wszystkich zrzeszonych Kół. W trakcie spotkania Prezes Zarządu prof. Zbigniew Śmieszek wraz z Główną Komisją Rewizyjną Koła SITMN przedstawili sprawozdanie z działalności SITMN za lata 2009-2012. Wszyscy Delegaci jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi.
Na III Walnym Zjeździe Delegatów SITMN zostały przyznane Honorowe Odznaki SITMN za wybitne osiągnięcia naukowo-techniczne oraz działalność stowarzyszeniową, z ramienia HM Głogów, złotą odznakę otrzymał kol. Czesław Hładyn, srebrną odznakę otrzymał kol. Krzysztof Kuśmierz, natomiast z ramienia HM Cedynia srebrną odznakę otrzymał kol. Klaudyusz Sosiński. Przyznano także Honorowe Statuetki Hutnika: w kategorii Inżynierska Kreatywność Statuetkę miedzianą - otrzymała kol. Halina Nowotna - Benetkiewicz (HM Cedynia); w kategorii Praca społeczna w strukturach SITMN nagrodzono: Statuetka złota - Zbigniew Gostyński, Statuetka srebrna - Izabela Zielińska, Statuetka miedziana - Paweł Herkt.
W wyniku przeprowadzonych wyborów, Prezesem SITMN na kolejną kadencję został prof. dr inż. Zbigniew Śmieszek, natomiast Przewodniczącą Głównej Komisji Rewizyjnej została kol. Beata Cwolek. Na członków Zarządu SITMN wybrano kolegów: Tadeusza Baja, Zbigniewa Gostyńskiego, Jolantę Łasicką, Wacława Muzykiewicza, Jana Sendala, Krzysztofa Siekierskiego, Jerzego Stangreta, Leszka Stencla oraz Jana Ziaję.
Więcej bieżących i historycznych informacji na temat działalności naszego Koła można znaleźć wchodząc na stronę www.sitmn.kghm.pl lub całego Stowarzyszenia na stronie www.sitmn.pl.

Galeria zdjęć - III Walne Zebranie Koła SITMN
Galeria zdjęć - III Walny Zjazd Delegatów SITMN

 
 

© Marzena Cieślak-Miasojed