21 Styczeń imieniny obchodzi: Agnieszka, Inez, Jarosław      
 

PMP z bliska

IV Wszechnica Inżynierska zatytułowana "PMP z bliska" odbyła się 15 maja 2012 roku. W trakcie spotkania wygłoszono szereg referatów dotyczących przyszłości zarówno Huty Miedzi Legnica, Huty Miedzi Głogów I i II jak i samego programu modernizacji pirometalurgii. Na wstępie, szef Oddziału PMP inż. Jerzy Garbacki, poruszył tematykę obszarów objętych modernizacją Huty I wraz ze szczegółowymi danymi co do terminarzy oraz harmonogramu prac.
Następnie głos zabrał inż. Dariusz Haze dokonując obszernej prezentacji przeprowadzonych oraz przyszłych modernizacji Huty Miedzi Głogów II w aspekcie intensyfikacji przetopu koncentratów miedzi.
Z kolei w referacie zatytułowanym "Instalacja do przerobu materiałów miedzionośnych - "huta złomowa" w KGHM Polska Miedź SA" inż. Jerzy Lisak przedstawił w zarysie przyszłość Huty Miedzi Legnica pod kątem wdrożenia szeregu technologii umożliwiających przeróbkę zarówno złomów miedzionośnych jak i złomów zwierający znaczne ilości metali szlachetnych. Inż. Lisak dokonał również analizy dostępności złomów elektronicznych oraz AGD w aspekcie opłacalności oraz szacowanych w HM Legnica wielkości produkcji.
Przedstawiciele PMP Anna Olejnik oraz Jakub Urbanowski zaprezentowali modernizację pirometalurgii HMG I w świetle eliminacji aktualnych problemów technologicznych HMG II. Poruszyli tematykę rosnących zawartości węgla organicznego i ołowiu w polskich koncentratach oraz podwyższonych w ostatnich latach wartości generowanych w Fabryce Kwasu Siarkowego ścieków kwaśnych.
Następnie głos zabrał Jerzy Garbacki koncentrując się na problematyce modernizacji kluczowych elementów ciągu gazowego jak kocioł odzysknicowy, elektrofiltr oraz komora dopalania.
Ostatni przewidziany w programie referat dotyczył finansowych aspektów modernizacji, i zaprezentowany został przez Krzysztofa Kuśmierza. IV Wszechnicę podsumował Zbigniew Gostyński, dyrektor produkcji HMG.

Galeria zdjęć
 
 

© Marzena Cieślak-Miasojed