21 Styczeń imieniny obchodzi: Agnieszka, Inez, Jarosław      
 

II Zjazd Delegatów i Jubileusz 55-lecia SITMN - Wisła, 24-25.04.2009 r.

W dniach 24 - 25 kwietnia 2009 r. w Wiśle Zarząd Koła SITMN przy Hucie Miedzi "Głogów" uczestniczył w II Zjeździe Delegatów i 170 Kwartalnej Konferencji Naukowo - Technicznej połączonej z Jubileuszem 55 - lecia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych oraz Jubileuszem 60-lecia firmy "Piec-Bud" Wrocław. W związku z kończącą się kadencją Zarządu najważniejszym celem Zjazdu było udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi oraz wybranie nowych władz SITMN. Po zapoznaniu się delegatów ze sprawozdaniem Zarządu kadencji 2005-2008 oraz sprawozdaniem Głównej Komisji Rewizyjnej delegaci udzielili ustępującemu Zarządowi absolutorium. Po ponad 25 latach z funkcji Prezesa Stowarzyszenia zrezygnował dr inż. Józef Zbigniew Szymański. W podziękowaniu za długoletnią pracę na rzecz Stowarzyszenia delegaci podjęli uchwałę o nadaniu mu godności Honorowego Prezesa SITMN. Wybrano nowy Zarząd, któremu przewodniczyć będzie dotychczasowy Wiceprezes Stowarzyszenia prof. dr inż. Zbigniew Śmieszek.

Skład nowego Zarządu:

 1. Zbigniew Śmieszek - Prezes SITMN
 2. Wacław Muzykiewicz - Wiceprezes
 3. Tadeusz Baj - Wiceprezes
 4. Zbigniew Gostyński - Wiceprezes
 5. Jolanta Łasicka - Sekretarz
 6. Jan Sendal - Członek Zarządu
 7. Leszek Stencel - Członek Zarządu
 8. Jan Ziaja - Członek Zarządu
 9. Krzysztof Siekierski - Członek Zarządu

Główna Komisja Rewizyjna:

 1. Beata Cwolek - Przewodnicząca
 2. Danuta Góra
 3. Jan Wolny
 4. Halina Jędrosz
 5. Krystyna Zimna
 6. Barbara Juszczyk

Ponadto podjęto uchwały o nadaniu wyróżnień Członka Honorowego SITMN, wręczono odznaki honorowe NOT i SITMN oraz przyznano i wręczono Statuetki Hutnika.

CZŁONKOSTWO HONOROWE SITMN

 1. Halina Jędrosz
 2. Aniela Polonka
 3. Maria Suślik-Idczak
 4. Grażyna Kniat

ZŁOTA ODZNAKA NOT:

 1. Jan Ziaja

SREBRNA ODZNAKA NOT:

 1. Beata Cwolek
 2. Jolanta Łasicka

STATUETKI MIEDZIANE:

 1. Kazimierz Rudkowski (Praca Społeczna w strukturach organizacyjnych SITPH-OMN-SITMN)

STATUETKI SREBRNE:

 1. Mirosława Chwistek (Praca Społeczna w strukturach SITMN)
 2. Wacław Muzykiewicz (Inżynierska Kreatywność)
 3. Józef Siwiec (Sztuka Menadżerska)
 4. Andrzej Kłyszewski (Sztuka Menadżerska)
 5. Tadeusz Baj (Sztuka Menadżerska)
 6. Marek Kacprowicz (Sztuka Menadżerska)
 7. Danuta Ryl ( Praca Społeczna w strukturach SITPH-OMN-SITMN)
 8. Zbigniew Gostyński (Inżynierska Kreatywność)
 9. Marek Szczerbiak (Sztuka Menadżerska)
 10. Kazimierz Śmigielski (Sztuka Menadżerska)
 11. Alicja Bazan (praca społeczna w strukturach SITMN)

STATUETKI ZŁOTE:

 1. Sławomir Karwata (Sztuka Menadżerska)
 2. Roland Stasiak (Sztuka Menadżerska)
 3. Edward Wojtulewicz (Przyjaciel SITMN)

ZŁOTA ODZNAKA SITMN:

 1. Jan Ziaja
 2. Grażyna Kniat
 3. Andrzej Płonka
 4. Zbigniew Gostyński
 5. Janusz Rybicki
 6. Jan Bronisław Kryjak
 7. Stanisław Skwarczek
 8. Jan Wolny
 9. Rajmund Szary
 10. Ludwik Ciura
 11. Krzysztof Fitzner
 12. Andrzej Łatka

SREBRNA ODZNAKA SITMN:

 1. Lidia Ambrożewicz
 2. Danuta Ryl
 3. Marian Warmuz
 4. Izabela Zielińska
 5. Karina Sęp
 6. Mariusz Bober
 7. Danuta Góra
 8. Maria Kaczmarczyk
 9. Mirosław Ptasik
 10. Krystian Baron
 11. Marcin Zorychta
 12. Maria Grzesik

Delegaci podjęli również uchwałę dotyczącą zmian w Statucie SITMN.Galeria zdjęć
 
 

© Marzena Cieślak-Miasojed