21 Styczeń imieniny obchodzi: Agnieszka, Inez, Jarosław      
 

Dzień Kobiet na Srebrze

Zarząd SITMN przy Hucie Miedzi "Głogów" dzięki uprzejmości i pomocy Dyrekcji HMG zorganizował wycieczkę z okazji Dnia Kobiet po Wydziale Metali Szlachetnych. W wycieczce wzięły udział Panie z różnych wydziałów HMG, a opiekę na Wydziale sprawował Z-ca Kierownika Tomasz Walkowiak. Jak zwykle sporo emocji budziło samo wejście na Wydział - nazwane żartobliwie przez Panie "biegiem" przez bramki. Następnie Panie zostały zapoznane z procesem technologicznym produkcji - od przygotowania mieszanki wsadowej, składającej się głównie ze szlamów anodowych pochodzących z hut miedzi, poprzez redukcję, konwertorowanie i rafinację powstałego stopu, aż do otrzymania surowego srebra w piecu Kaldo. Omówiono proces elektrolitycznej rafinacji, przetopu i odlewu do postaci srebra granulowanego i wlewek. Panie zainteresował również proces odzysku złota ze szlamu anodowego prowadzony metodami hydrometalurgicznymi w wydzielonej instalacji, poprzez ługowanie wstępne (odmiedziowanie) surowego szlamu złota, ługowanie zasadnicze w mieszaninie chlorującej, a następnie selektywną redukcję proszku złota z otrzymanych po ługowaniu roztworów oraz koncentratu palladowo-platynowego. Atrakcją była możliwość trzymania w dłoniach sztabek złota - "achom" i "echom" nie było końca. Każda z Pań oczami wyobraźni widziała się już, jako posiadaczka takowych "błyskotek".
W trakcie tej wycieczki Panie zobaczyły również jak pracuje cały Wydział pod kątem bezpieczeństwa, warunków pracy i atmosfery współpracy tam panującej a także podziwiały wyjątkową czystość i porządek.
W tym miejscu Zarząd SITMN bardzo dziękuje Dyrekcji HMG za możliwość zapoznania się Pań z procesem technologicznym produkcji metali szlachetnych, a Kierownictwu Wydziału za poświęconą uwagę i niezwykle interesujące i pełne powagi i profesjonalizmu omówienie całego procesu.

 
 

© Marzena Cieślak-Miasojed