21 Styczeń imieniny obchodzi: Agnieszka, Inez, Jarosław      
 

VIII Seminarium Technologiczne SITMN

W dniu 15.04.2010r. w Ośrodku Szkoleniowo-Konferencyjnym "Leśna Dolina" odbyło się VIII Seminarium Technologiczne SITMN zatytułowane "Węgiel organiczny - dobrodziejstwo, czy przekleństwo?". W seminarium wzięło udział ponad 60 osób w tym Prezes Zarządu KGHM. Zgodnie z tradycją, seminarium rozpoczęte zostało przez Prezesa zakładowego koła SITMN Kol. Zbigniewa Gostyńskiego, który powitał przybyłych gości oraz przedstawił plan seminarium.
Seminarium rozpoczął referat kol. P. Kijewskiego oraz A. Grotowskiego z KGHM Cuprum, którzy przybliżyli zebranym występowania minerałów zawierających węgiel w rodzimych złożach miedzi, jak również nakreślili problemy występujące z analityką TOC.
Następnie głos zabrał Szef Produkcji HMG II - Kol. Stanisław Szymański, który przedstawił wpływ węgla organicznego na wielkość produkcji HMG II na przestrzeni lat a także problemy technologiczne wynikające z jego rosnącej zawartości w krajowych koncentratach miedzi. W zarysie przedstawił także dalsze kierunki działań HMG II w kierunku zmniejszenia stopnia oddziaływania rosnącej energetyki koncentratów na technologię jednostadialnego przetopu koncentratów w PZ.
Kolejnym mówcą był Kol. Jerzy Garbacki, który przedstawił referat o wpływie zawartości Corg na plany modernizacyjne HMG I oraz przedstawił możliwe metody odbioru nadmiarowego ciepła z reakcji utleniania w szybie reakcyjnym PZ, jak również instalacje do obniżenia jego zawartości w koncentratach miedzi. Natomiast podczas prezentacji, Kol. Zdzisław Miczkowski z IMN Gliwice, zaprezentował wyniki pracy badawczej prażenia koncentratu miedzi w piecu obrotowym, mającej na celu obniżenie zawartości węgla organicznego.
Dodatkowo w trakcie dyskusji plenarnej zaprezentowane zostały, jako odpowiedzi na pytania, referaty: Kol. A.Koniecznego - Dyr. KGHM PM S.A. O/ZWR, który przedstawił bieżące możliwości ZWR obniżenia zawartości TOC w koncentratach miedzi oraz nakreślił harmonogram prac zmierzających do wprowadzenia 4-tego stopnia flotacji, który to pozwoli rozfrakcjonować koncentrat pod względem zawartości TOC; Kol. W. Pisula z Bipromet S.A. przedstawił stopień zaawansowania oraz rozwiązania brane pod uwagę w trakcie projektowania instalacji do prażenia koncentratów miedzi; Kol. R.Wojciechowski - Dyr. Inwestycji HMG który w główniej mierze nakreślił stopień zaawansowania opracowania Koncepcji Programowo Przestrzennej dla PMP, która stanowi bazę do podjęcia ostatecznej decyzji o budowie PZ w HMG I.
Podsumowując Kol. Zbigniew Gostyński podziękował zebranym za przybycie jak również podkreślił, iż jednoznaczna odpowiedź na pytanie postawione w tytule seminarium "... - dobrodziejstwo czy przekleństwo" nie jest prosta i oczywista.

Galeria zdjęć
 
 

© Marzena Cieślak-Miasojed