21 Styczeń imieniny obchodzi: Agnieszka, Inez, Jarosław      
 

V Seminarium Technologiczne SITMN

W dniu 14 listopada 2008 r. w Ośrodku Szkoleniowo-Konferencyjnym "Leśna Dolina" odbyło się kolejne już V Seminarium Technologiczne pt. "Gospodarka remontowa Huty Miedzi "Głogów". Koło Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych przy Hucie Miedzi "Głogów" zorganizowało je przy wsparciu organizacyjnym Dyrekcji Huty. To jej przedstawiciele z Dyrektorem Naczelnym Jarosławem Zuzelskim na czele oraz ponad 80-osobowa grupa merytorycznie związanych z tematyką seminnarium członków SITMN /zarówno z huty jak i spółek z niej wydzielonych/ była uczestnikami obrad. Pomysł na temat seminarium zrodził się w świetle narastajacych problemów technicznych związanych z opóźnioną decyzją o kompleksowej modernizacji hutnictwa oraz wystąpieniem w gospodarce światowej okresu dekoniunktury.

V Seminarium otworzył Prezes Koła SITMN Kol. Zbigniew Gostyński. Realizując założony program jako pierwszemu głosu udzielił Kol. Sławomirowi Bilińskiemu. Główny Mechanik HM "Głogów" przedstawiając temat pt.: "Wybrane aspekty gospodarki remontowej HM Głogów", pokazał w ujęciu historycznym i współczesnym zakres i specyfikę realizowanych w hucie prac remontowych. W kolejnej prezentacji pojawiła się tematyka ekonomiczna: "Gospodarka remontowa w ujęciu ekonomicznym". Zaprezentował ją Kol. Krystian Domino członek SITMN i jednocześnie Prezes Zakładowego Koła Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. W referowanym temacie ukazał ekonomiczne podejście do kalkulowania kosztów remontów i wskazał kilka teoretycznych i praktycznych metod ich szacowania i analizowania.

W dalszej części Seminarium pojawił się pakiet prezentacyjny pod wspólnym tytułem: "Historyczny rozwój i aktualna oferta spółek wydzielonych z HMG w realizacji jej planów modernizacyjnych i remontowych" . Przedstawiany on był kolejno przez prezesów spółek realizujących na terenie HM "Głogów" prace serwisowo-remontowe i modernizacyjne, tj.: Andrzeja Wasilewskiego - Remy, Mirosława Forystka i Grzegorza Żymalskiego - Automatyka-Miedź oraz Lucjana Ciszewskiego - Elsur. W ramach tej samej tematyki pojawiła się też bardzo dobrze przyjęta przez uczestników prezentacja Rafała Jurkiewicza z firmy ZM Invest S.A. pt.: "Dobór materiałów wymurówkowych w hutnictwie metali nieżelaznych". Poszczególnym tematom towarzyszyła żywiołowa dyskusja . Pogarszający się stan urządzeń i agregatów hutniczych w Hucie Miedzi Glogów I był głównym zmartwieniem uczestników Seminarium. Jak efektywnie zarządzać ograniczonymi przez kryzys środkami? Jak przygotować się do przyszłorocznego remontu i modernizacji Huty II? Na te pytania szukano odpowiedzi.

W następnej części Seminarium zaprezentowano, kluczowy z punktu widzenia przyszłości hutnictwa, temat : "Modernizacyjne dylematy: Jaka Huta Miedzi Głogów I?" zreferowany przez Panów Włodzimierza Koźmińskiego z HMG i Leona Wesołka z Biprometu. Burzliwa dyskusja jaka się wywiązała w tej tematyce dotyczyła wielu wątków. Omawiano nie tylko ogólne aspekty techniczno-technologiczne tej iwestycji, jej uzasadnienie ekonomiczne, ale również te dotyczące tylko naszych specyficznych uwarunkowań.

Podsumowania całości tematyki V Seminarium podjęli się kolejno Sławomir Biliński, Zbigniew Gostyński, Dyrektor Inwestycji Huty Miedzi Głogów Pan Roman Wojciechowski, który dodatkowo podał informację o stanie zawansowania Projektu Modernizacji Pirometalurgii w HM Głogów oraz Pan Andrzej Szydło Dyrektor Techniczny Huty Miedzi Głogów.

Galeria zdjęć
 
 

© Marzena Cieślak-Miasojed