21 Styczeń imieniny obchodzi: Agnieszka, Inez, Jarosław      
 

Zarząd SITMN wraz z Dyrekcją HMG zorganizował 8 czerwca 2007 roku w Ośrodku Szkoleniowo-Konferencyjnym "Leśna Dolina" II Seminarium Technologiczne pod hasłem "NIE TYLKO PRODUKCJA". W seminarium udział wzięło 58 osób. Wygłoszono referaty:

  • "Pozwolenie zintegrowane - obowiązek czy świadomość" - M.Knop (HMG)
  • "Zintegrowany System Zarządzania - przed certyfikacją" - M.Cuch (HMG)
  • "Wynalazczość - nowe uregulowania" - T.Paszkiewicz (KGHM)

Huta Miedzi "Głogów" z dniem 25 kwietnia br. uzyskała Pozwolenie Zintegrowane na "Prowadzenie instalacji: do produkcji miedzi metalicznej w technologii pieca szybowego i w technologii pieca zawiesinowego, instalacji do produkcji metali szlachetnych, instalacji do produkcji ołowiu i składowania odpadów - staw osadowy komora IV oraz pozostałych instalacji na terenie huty, nie wymagających pozwolenia zintegrowanego, na warunkach określonych w niniejszej decyzji". Po referacie inż. Knopa rozwinęła się dyskusja, przedstawiono szereg wniosków i przemyśleń, podziękowano załodze za włożony wkład pracy. W referacie inż. Warmuza przedstawiono historię wdrażania Zintegrowanego Systemu Zarządzania, wspomniano o przeprowadzonych auditach, pokazano mocne i słabe strony zakładu. Przedstawiono zamierzenia na najbliższy okres, tj. do czasu otrzymania Certyfikatu. W miesiącu lipcu odbędzie sie audit rekomendujący do nadania certyfikatu. Temat wynalazczości i racjonalizacji, pomimo wzbudzania wielu emocji kuluarowych, podczas spotkania był prezentowany obiektywnie i rzeczowo. W tej sprawie zabrał głos również, obecny na seminarium, Pan Dyrektor Roman Wojciechowski obszernie prezentując w tym temacie stanowisko Dyrekcji i Zarządu KGHM.Uczestnicy II Seminarium w trakcie dyskusji wyrazili zadowolenie z faktu podjęcia przez SITMN ważnych aspektów życia huty niekoniecznie bezpośrednio związanych z produkcją hutniczą.

Galeria zdjęć
 
 

© Marzena Cieślak-Miasojed