21 Styczeń imieniny obchodzi: Agnieszka, Inez, Jarosław      
 

SITMN inicjuje pomoc najuboższym

Koło SITMN przy HM „Głogów” zainicjowało pomoc dla osób najbardziej potrzebujących. Dzięki zebranej, podczas listopadowej imprezy Andrzejkowej, znacznej kwocie pieniężnej, udało się wesprzeć działalność kilku głogowskich instytucji:

  • Domu Dziecka,
  • Miejskiego Ośrodka Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych,
  • Powiatowego Centrum Pieczy Zastępczej,
  • PCK
SITMN będzie kontynuowało wspieranie osób będących w trudnej sytuacji życiowej.

Galeria zdjęć

 
 

© Marzena Cieślak-Miasojed