21 Styczeń imieniny obchodzi: Agnieszka, Inez, Jarosław      
 

171 Kwartalna Konferencja Naukowo-Techniczna SITMN, Książ 2009

Z okazji 30-lecia działalności Huty Miedzi "Cedynia" w Orsku odbyła się 171. Kwartalna Konferencja Naukowo-Techniczna SITMN pt. "Nowe procesy przetwórstwa miedzi w KGHM Polska Miedź SA" zorganizowana przez Zarząd Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych, Dyrekcję Huty Miedzi "Cedynia" i Koło SITMN przy Hucie Miedzi "Głogów". Komitet naukowo - programowy tworzyli: prof. dr inż. Tadeusz Knych - AGH, Kraków i prof. dr inż. Zbigniew Śmieszek- IMN Gliwice. Patronat honorowy sprawował Prezes KGHM Polska Miedź S.A. Herbert Wirth. Dwudniowe obrady (17 i 18 bm.) poprzedziło zwiedzenie Huty Miedzi "Cedynia" i zapoznanie się z technologiami produkcji walcówki i drutu, po którym uczestnicy konferencji udali się do Zamku Książ, by debatować na temat przetwórstwa miedzi w KGHM, którego huta jest prawdziwym klejnotem nowoczesności.
W trakcie spotkania w uznaniu zasług dla przetwórstwa miedzi Srebrnymi Odznakami SITMN zostali uhonorowani przez Prezesów SITMN-u: prof. Zbigniewa Śmieszka i dr inż. Józefa Zbigniewa Szymańskiego : mgr inż. Zygmunt Woźny, mgr inż. Halina Nowotna - Benetkiewicz, oraz mgr inż. Kazimierz Hiller.. Kazimierzowi Rudkowskiemu wręczono Honorową Statuetką Hutnika za pracę społeczną w strukturach SITMN.
Po dokonaniu dekoracji w ciągu dwóch dni obrad uczestnicy wysłuchali bardzo ciekawych referatów przygotowanych przez :

  1. mgr inż. Zygmunta Woźnego pt. " Nowa technologia produkcji drutu miedzianego "
  2. mgr inż. Leszka Garyckiego, mgr inż. Władysława Węcłasia, mgr inż. Stanisława Nosala, pt. "Spełnienie wymagań jakości katod pod wymagania nowych wyrobów HM Cedynia".
  3. prof. dr inż. Tadeusza Knycha, dr inż. Beatę Smyrak, pt. "Wybrane zagadnienia z zakresu metalurgii i przetwórstwa miedzi z linii technologicznych Huty Miedzi Cedynia "
  4. doc. dr inż. Ludwika Ciurę, mgr inż. Witolda Malca, mgr inż. Jana Sendala, dr inż. Tomasza Kuźnickiego, pt. "Stan i perspektywy rozwoju przetwórstwa miedzi bez przemysłu kabloweg"
  5. Artura Kulczyckiego, pt. "Ocena rynku miedzi i wyrobów z miedzi"
  6. mgr Grzegorza Muzia, mgr inż. Andrzeja Płonkę, doc. dr hab. inż. Zbigniewa Rdzawskiego, pt. "Badania termowizyjne procesów technologicznych".
Spotkanie odbyło się w bardzo koleżeńskiej atmosferze. Zdjęcia z 171. Kwartalnej Konferencji Naukowo-Technicznej SITMN można zobaczyć pod poniższym odnośnikiem.

Galeria zdjęć
 
 

© Marzena Cieślak-Miasojed