21 Styczeń imieniny obchodzi: Agnieszka, Inez, Jarosław      
 

Konferencja i Festyn BHP w Hucie Miedzi Głogów

Akcji dotyczących bezpieczeństwa pracy nigdy nie jest za wiele. Połączenie wiedzy teoretycznej z zabawą to najlepszy sposób, aby trafić do szerszego grona osób. W głogowskiej hucie odbyła się konferencja i festyn – oba wydarzenia poświęcone zagadnieniom BHP.
7 września miała miejsce Konferencja Naukowo-Techniczna pn. „Nowoczesne standardy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy”, organizowana przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych oraz przez Dział BHP i Dział Kadr z Huty Miedzi Głogów. Uczestnicy zostali uroczyście przywitani przez Wiceprezesa KGHM, Radosława Stacha, i Dyrektora HMG, Leszka Garyckiego, którzy podkreślali, że bezpieczeństwo w pracy jest priorytetem.
Podczas spotkania wykłady wygłosili lekarze z różnych placówek, w tym z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Poruszane tematy dotyczyły chorób cywilizacyjnych w aspekcie ciężkiej pracy fizycznej i mikroklimatu gorącego, programu ograniczania wchłaniania ołowiu przez pracowników HMG, profilaktyki przy oparzeniach. Wykłady wygłosili również przedstawiciele policji i straży pożarnej w Głogowie, fimy Cuprum, Okręgowej Inspekcji Pracy w Legnicy, a także pracownicy huty. Poruszano tematy dotyczące zarządzania wiekiem, bezpiecznych metod pracy, szybkiego powrotu do obowiązków zawodowych po wypadku. Mówiono o zagrożeniach typu: narkotyki, papierosy, pożary. Pracownik BHP wraz z przedstawicielem firmy 3M zaprezentował, na czym polegają organizowane w hucie cykliczne badania szczelności masek przeciwpyłowych.
8 września odbył się Festyn – Dzień Bezpieczeństwa, adresowany do pracowników huty i ich rodzin. W tym roku pod hasłami bezpieczeństwa pracy bawiło się ok. 400 osób. Podczas uroczystego otwarcia festynu Dyrekcja Oddziału w asyście pracowników BHP wręczyła pamiątkowe dyplomy uznania Kierownikom wydziałów, które przez cały 2017 rok nie odnotowały żadnego wypadku przy pracy. Takim sukcesem mogły się pochwalić:
Wydział Przygotowania Wsadu Huta I, Wydział Przygotowania Wsadu Huta II, Wydział Odlewni Form i Kesonów Huta I, Wydział Utrzymania Ruchu HMG I, Wydział Pieca Elektrycznego i Konwertorów Huta II, Wydział Transportu. Dyplomy uznania otrzymali również pracownicy, którzy w 2017 r. zgłosili wnioski poprawy bezpieczeństwa i zdarzenia potencjalnie wypadkowe.
Podczas Festynu odbywały się gry i konkurencje dla dzieci i dorosłych o tematyce BHP, pokazy sprzętu ratunkowego i ochrony osobistej, a także wystawa sprzętu pożarniczego JRGH oraz Rajd Bezpieczeństwa dla zespołów reprezentujących wydziały HMG. Wygrała reprezentacja szefa Produkcji HMG I , drugie miejsce zajął zespół Szefa Produkcji HMG II, trzecie miejsce przypadło przedstawicielom Pionu Dyrektora Naczelnego, Dyrektora Pracowniczego i Dyrektora Finansowego.

Plan Konferencji

 
 

© Marzena Cieślak-Miasojed