21 Styczeń imieniny obchodzi: Agnieszka, Inez, Jarosław      
 

Nasi w Japonii

Przez siedem dni pracownicy KGHM Polska Miedź S.A. uczestniczyli w wyjeździe służbowym do Japonii. Celem było zapoznanie się z rozwiązaniami technologicznymi i organizacyjnymi w procesach eksploatacji górniczej złóż, wzbogacania rud oraz pirometalurgicznego otrzymywania miedzi w Korporacji Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. W wyjeździe uczestniczyli Andrzej Konieczny - Dyrektor Naczelny O/ZWR, Mirosław Laskowski - Dyrektor Naczelny O/ZG Rudna oraz Paweł Kurzydło - St. Inspektor ds. Rozwoju O/ZWR. Pion hutniczy w delegacji KGHM reprezentowali Marcin Kacperski - Kierownik Wydziału Pieca Zawiesinowego oraz Daniel Żołnierczyk - Starszy Specjalista Technolog w Dziale Zastępcy Szefa Produkcji Huty II. 9 kwietnia br. z inicjatywy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych przy głogowskiej hucie odbyło się spotkanie podsumowujące ten wyjazd. Udział wzięli w nim przedstawiciele dyrekcji HMG, dyrekcji HML oraz kadra inżynierska HML i HMG.
Korporacja Sumitomo Metal Minning Co., Ltd. jako jedyna w Konglomeracie 28 przedsiębiorstw należących do Grupy Sumitomo Inc. działa w branży wydobywczej oraz produkcyjnej metali nieżelaznych. Jest ona również współudziałowcem wraz z KGHM Polska Miedź S.A. w projekcie górniczym Sierra Gorda, Chile. - Wyjazd obejmował wizytę w oddziałach Sumitomo Metal Mining Co., Ltd; Huta Miedzi Toyo, Laboratorium Badawczo Rozwojowe Niihama oraz kopalnię złota Hishikari - mówi Marcin Kacperski z głogowskiej huty. - Oddział Toyo Smelter & Refinery to jedyny zakład metalurgiczny w korporacji Sumitomo zajmujący się produkcją miedzi elektrolitycznej oraz metali towarzyszących złota, srebra, palladu, platyny, rodu, irydu, rutenu, selenu, telluru. Zlokalizowany jest północnej części wyspy Shikoku (800 km na południe od Tokyo). Proces otrzymywania miedzi bazuje na przetopie koncentratów w technologii pieca zawiesinowego do kamienia miedziowego. Same koncentraty pochodzą głównie z Południowej Ameryki, południowej Azji oraz Australii, w swym składzie posiadają średnio 30 % Fe, 30% S oraz 30 % Cu. W skład mieszanki koncentratów wchodzi również ruda złota pochodząca z kopalni Hishikari zawierająca 37 gram złota na tonę. Produkcja miedzi elektrolitycznej w roku 2012 wyniosła 450 tys. ton.
- Kolejnym oddziałem, który zwiedziliśmy było Laboratorium Badawczo Rozwojowe Niihama, zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie Huty Miedzi Toyo - dodaje Daniel Żołnierczyk z HMG. Podstawową działalnością laboratorium obok wykonywania analityki chemicznej dla celów procesowych są badania nad udoskonalaniem oraz wdrażaniem technologii hydro oraz pirometalurgicznych, wsparcie projektu Sierra Gorda w aspekcie procesów wzbogacania rud oraz rozwój ultranowoczesnych materiałów ekologicznych i energooszczędnych.
Ostatnim wizytowanym oddziałem japońskiej Korporacji była kopalnia złota Hishikari, będąca największą kopalnią złota w Japonii, obejmującą epitermalne żyły złóż Au-Ag o zawartości kruszcu 10-krotnie przewyższającej średnią złóż na świecie. Kopalnia produkuje rocznie 205 000 ton rudy, o zawartości złota 37g/Mg co gwarantuje produkcję na poziomie 7,5 ton złota rocznie. Zasoby złoża szacowane są na 5.9 miliona ton czyli w przybliżeniu 150 ton złota.
Wyjazd był niepowtarzalną okazją do zapoznania się również z elementami japońskiej organizacji pracy, zarządzania oraz bogatą kulturą japońską składającą się z wielu zwyczajów i manier.
 
 

© Marzena Cieślak-Miasojed