21 Styczeń imieniny obchodzi: Agnieszka, Inez, Jarosław      
 

Zarząd Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych w Gliwicach, Koło SITMN przy HUTMEN S.A. oraz Zarząd HUTMEN S.A. byli organizatorami 167 Kwartalnej Konferencji Naukowo-Technicznej SITMN połączonej z Jubileuszem 60 lecia HUTMEN S.A..

Konferencja odbyła się w dniach 29-30 listopada 2007 r. w Piechowicach k/Szklarskiej Poręby.

Podczas Konferencji najbardziej zasłużeni członkowie Koła zostali odznaczeni odznakami Stowarzyszeniowymi.

Wygłoszono następujące referaty:

  1. Prezentacja Grupy Kapitałowej HUTMEN S.A. - Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Piotr Górowski.
  2. Rola HUTMEN S.A. w rozwoju przetwórstwa miedzi i jej stopów - Członek Zarządu Dyrektor ds. Produkcji i Rozwoju Jan Sendal.
  3. Trendy rozwojowe przetwórstwa miedzi - doc. Ludwik Ciura, doc. Witold Malec IMN Gliwice
  4. Doświadczenia recyklingu odpadów metali nieżelaznych w procesie konwertora TBRC - Krzysztof Najman, Piotr Pona HUTMEN S.A.
  5. Modernizacja technologii produkcji płaskowników miedzianych - Władysław Jarosiński, Jarosław Sztafiński. HUTMEN S.A.

W drugim dniu Konferencji tj. 30.11.2007 roku odbył się Nadzwyczajny Zjazd Delegatów, który podjął uchwały, wprowadzające zmiany do statutu Stowarzyszenia i tak:

Uchwała nr 18
Nowe brzmienie przyjmuje rozdział I, § 2, pkt. 2 statutu - Siedzibą władz naczelnych są Gliwice.

Uchwała nr 19
Nowe brzmienie przyjmuje rozdział IV, § 17, pkt. 1 statutu - Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym. Zostaje wykreślony pkt. 2 tegoż paragrafu.

Uchwała nr 20
Nowe brzmienie przyjmuje rozdział III, § 11, pkt. 5 statutu - Miesięczna składka członkowska dla emerytów, rencistów, studentów i uczniów wynosi 1,00 złoty.

Uchwała nr 21
Do § 13 statutu dodaje się pkt.7, który otrzymuje brzmienie - Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkowstwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia. Uchwała Zjazdu Stowarzyszenia jest ostateczna.

Informacje przygotowała Danuta Ryl

Galeria zdjęć
 
 

© Marzena Cieślak-Miasojed